ธุรกิจมาแรงหลังโควิด-19

ธุรกิจมาแรงหลังโรคระบาดโควิด-19

หลายบริษัทต่างต้องยอมผ่ายแพ้ให้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะการแพร่ระบาดทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยมีหลายกลุ่มอาชีพที่ต้องเลิกกิจการแบบชั่วคราวและถาวร และมีประชากรมากมายที่ได้รับกระทบจากวิกฤตนี้ […]

ธุรกิจดิจิตอล 4.0

ธุรกิจดิจิตอล 4.0 สร้างแนวคิดชีวิตออนไลน์

แน่นอนว่าในปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอล4.0แบบเต็มตัวเลยก็ว่าได้ เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเราเป็นอย่างมาก มีหลายอาชีพที่ต้องถูกเลิกจ้างเพราะความสะดวกสบายและทันสมัยของเทคโนโลยีมากขึ้น […]

ธุรกิจในยุคดิจิตอล

6 สุดยอดแนวคิดธุรกิจดิจิตอล

การเริ่มต้นทำธุรกิจในยุคดิจิตอลนี้เราจำเป็นต้องศึกษาหาแนวคิดที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจได้เร็วขึ้น เพราะกลยุทธ์ในอดีตอาจไม่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจในยุคนี้ได้ เราจึงต้องหมั่นนพัฒนาเรียนรู้และทันเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ […]